O NÁS

KTO  SME

Spoločnosť  Alistav SK  sa zameriava na kompletné stavebné práce. Predmetom našej činnosti sú rôznorodé stavebné práce ťažiskovo v Novozámockom regióne.
Sme však schopní zvládnuť prípadné zákazky na celom území Slovenska a aj v zahraničí.

Ku každému nášmu zákazníkovi pristupujeme individuálne.

Máme dlhoročné skúsenosti nato, aby výsledky našej práce spĺňali výsokú kvalitatívnu úroveň a aby sme boli časovo dochvilní.

Staviame a montujeme na mieru
podľa požiadaviek zákazníka :

- Stavby domov  na kľúč
- Výkopové a demolačné práce
- Zateplovanie a rekonštrukcie
- Výroba - montáž okien a dverí
- Iné  práce

A  ČO  KONKRÉTNE  ROBÍME
0
0
0
0

STAVIAME  NA  MIERU
podľa  požiadaviek  zákazníka


ČO  ROBÍME

Venujeme sa prevažne klasickým stavebným prácam, ale aj tým činnostiam, ktoré s nimi súvisia. Samozrejmosťou je, že ešte predtým ako pristúpime k samotnej práci, naši profesionáli zabezpečia zameranie priestorov a vypracujú cenovú ponuku na mieru. Po prípravných prácach nasleduje profesionálna práca a montáž a aj následný prípadný servis výsledkov našej práce, či výrobkov.

Súčasťou našej práce je aj profesionálne poradenstvo.

Všetky naše práce a výrobky robíme na mieru podľa požiadaviek a potrieb našich zákazníkov tak, aby spĺňali ich očakávania a predstavy. Ku každému nášmu klientovi pristupujeme vždy individuálne, dôkladne počúvame všetky jeho požiadavky, s cieľom zabezpečiť mu komplexný servis a odborný prístup. Všetky nami ponúkané práce majú vysokú kvalitu, ktorá zaručuje ich dlhú životnosť.

Stavby domov  na kľúč

Všetko môžete nechať na nás. Počnúc projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, stavebným dozorom, samotnou realizácou domu a končiac záhradnými úpravami a kolaudačným rozhodnutím.

Výkopové a demolačné práce

Ak potrebujeme akýkoľvek druh výkopových a demolačných prác, sme tí, ktorí to zvládnu bez ohľadu nato, aké zložité a komplikované sa vám to môže zdať.

Zateplovanie a rekonštrukcie

Energetická kríza, ktorá zasiahla prakticky celý svet, ešte zvýraznila potrebu eviromentálneho prístupu aj k už existujúcim stavbám. Zateplovanie je tá cesta, na ktorú sa musíte vydať na prvom mieste. Všetky ostatné energeticky úsporné opatrenia na to naväzujú.

Výroba - montáž okien a dverí

Čo na mieru vyrobíme, to aj následne odborne namontujeme.

Iné  práce

Vonkajšie bazény na mieru... Recyklačné stredisko Alistav SK. Štrk, piesok, kameňivo, ornica, betónový recyklát. Všetko aj s dopravou.

KONTAKTUJTE  NÁS
CENNÍK  našich  stavebných  prác CENNÍK   našich   stavebných   prác

NA  TOTO  SME  PYŠNÍ

VYBRANÁ  PRÁCA

Rekonštrukcia interiéru (Franfurkt nad Mohanom)

Každý nový projekt je pre nás realizovateľný. Nech sú vaše predstavy o tom, ako by mal vyzerať váš vysnívaný dom a jeho súčasti akokoľvek, opostaráme sa, aby sa stali skutočnosťou.

Pracujeme rýchle a precízne, pri uskutočňovaní našich prác kladieme veľký dôraz na detail.

V prípade záujmu o naše služby nás určite kontaktujte prostredníctvom emailu alebo telefonicky.

Ak máte konkrétne predstavy, pošlite nám ich. Spoločne ich skonkretizujeme a po vzájomnej dohode vám vypracujeme cenovú ponuku na mieru. Budeme sa tešiť.KONTAKTUJTE  NÁS :

940 64 Nové Zámky
Komárňanská cesta 3

Success! Your message has been sent to us.
Error! There was an error sending your message.